Voedsel voor U-trecht

De gemeente Utrecht oriënteert zich op voedselinnovatie in de stad. De beperkte ruimte, nieuwe technologieën, het terugdringen van de CO2 uitstoot, en de gezondheid van het toenemende aantal inwoners van de stad staan centraal in het onderzoek.Technologie

Aquaponics is een circulair voedselsysteem waarbij vissenpoep dient als voedingsstof voor de planten, die op hun beurt het water zuiveren voor de vissen.
De voedselomgeving


Eetbaar groen in de stad